خبر مهم برای اعضای سایت ما


Vieus32
با سلام صبر کنید تا به آدرس جدید بروید

این وبلاگ بدلیل کمبود امکانات بلاگ دهی منتقل شده است و دیگر بر روی این بلاگ کار نمیشود شما 5 دقیقه منتظر بمانید یا با کلیک بروی عکس امام خمینیی یا آقای خامنه ای میتوانید به سایت جدید بروید. تا سایت کامل گروه تشکیل شود این گروه با انتقال وبلاگ خود بر روی یک بلاگ دهی دیگر توانست بهترین خدمات را ارائه دهد لطفا شما با همکاری باما در توسعه خدمات ملی خدماتی تقریبا رایگان از 500 تومن تا 3000 تومن با بن تخفیف هم بهترین خدمات را کسب کنید
با تشکر مدیر گروه امام حسین ع گروه کد نویسی گروه امام حسین ع
We love iran


sa_dis_me & Virus 32